Rådgivning om byggemodning

Når en grund skal byggemodnes, er det vigtigt at infrastukturen tænkes godt igennem.

Veje, vandledninger, kloakledninger, gasledninger, elforsyning etc. skal placeres mest hensigtsmæssigt, dels i forhold til det funktionelle og områdets udvikling og dels i forhold til økonomien.

I byggemodningen skal arealets endelige udformning tænkes ind, og nogle sager kræver en skitse fra en landskabsarkitekt.

Og du har den samme kontaktperson gennem hele byggeperioden.

Byggemodning ved Rødding Skole

Når du vil til at inddrage en mark eller et industriområde til f.eks boligbebyggelse, så skal der udføres såkaldt byggemodning. Her har Arkitekten & Ingeniøren mange års erfaring i dels at disponere arealet med eksempelvis enkelt-parceller, vej og sti-forhold, grønne rekreative arealer og dels at planlægge bortledning af regnvand og spildevand samt placere forsyningsledninger som el, vand og varme samt telefon og fibernet.

Her er et eksempel fra Rødding Skole, hvor vi i forbindelse med byggemodningen foreslog bygherren at etablere et forsinkelsesbassin, så kloakkerne ikke bliver overlastet ved voldsomt regnvejr.

Bassinet bruges også som en kreativ sø og et naturvidenskabsprojekt.

Book et møde, eller bliv ringet op – vi gir’ kaffe!